/

Hội An, Viet Nam

Cập nhật lần cuối: 21/10/2017 17:00
Hơi Có Mây
Hơi Có Mây
24 °C
Có thể: 24 °C
N
0
Hướng gió:
0 km/h
Áp lực: 1011 hPa
Tầm nhìn: 10.0 km
Chỉ số nhiệt: NA °C (NA °F)
Điểm sương: 22 °C (72 °F)
Độ ẩm: 88%
Lượng mưa: 0.04 in (1 mm)
Mặt trời mọc: 5:39 AM
Mặt trời lặng: 17:22 PM
Mặt trăng: 5% Nhìn thấy

Thời tiết các giờ tới

 • 20:00 21/10/2017

  23 °C (74 °F)
  Hơi Có Mây
 • 21:00 21/10/2017

  26 °C (79 °F)
  Mây Âm U
 • 22:00 21/10/2017

  28 °C (83 °F)
  Mây Âm U
 • 23:00 21/10/2017

  29 °C (85 °F)
  Mây Âm U
 • 00:00 22/10/2017

  30 °C (86 °F)
  Mây Âm U
 • 01:00 22/10/2017

  29 °C (85 °F)
  Mây Âm U
 • 02:00 22/10/2017

  29 °C (84 °F)
  Mây Âm U
 • 03:00 22/10/2017

  29 °C (84 °F)
  Mây Âm U
 • 04:00 22/10/2017

  28 °C (82 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 05:00 22/10/2017

  27 °C (80 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 06:00 22/10/2017

  26 °C (78 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 07:00 22/10/2017

  24 °C (76 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 08:00 22/10/2017

  24 °C (75 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 09:00 22/10/2017

  24 °C (75 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 10:00 22/10/2017

  23 °C (74 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 11:00 22/10/2017

  23 °C (74 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 12:00 22/10/2017

  23 °C (74 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 13:00 22/10/2017

  23 °C (74 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 14:00 22/10/2017

  23 °C (73 °F)
  Mây Âm U
 • 15:00 22/10/2017

  23 °C (73 °F)
  Mây Âm U
 • 16:00 22/10/2017

  23 °C (73 °F)
  Mây Âm U
 • 17:00 22/10/2017

  22 °C (72 °F)
  Trời Âm U
 • 18:00 22/10/2017

  22 °C (72 °F)
  Trời Âm U
 • 19:00 22/10/2017

  22 °C (72 °F)
  Trời Âm U
 • 20:00 22/10/2017

  23 °C (74 °F)
  Trời Âm U
 • 21:00 22/10/2017

  25 °C (77 °F)
  Trời Âm U
 • 22:00 22/10/2017

  27 °C (80 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 23:00 22/10/2017

  28 °C (82 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 00:00 23/10/2017

  28 °C (83 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 01:00 23/10/2017

  28 °C (83 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 02:00 23/10/2017

  28 °C (82 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 03:00 23/10/2017

  27 °C (81 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 04:00 23/10/2017

  27 °C (80 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 05:00 23/10/2017

  26 °C (78 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 06:00 23/10/2017

  24 °C (76 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 07:00 23/10/2017

  24 °C (75 °F)
  Có Thể Có Mưa

Thời tiết 7 ngày tới

23/10/2017
Thứ 2
21| 29 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Hai  70% Mưa
Mưa rào. Cao 29độ C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Hai  70% Mưa
Mưa rào. Thấp 21độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
24/10/2017
Thứ 3
21| 27 °C
Mưa Ngày Thứ Ba  80% Mưa
Mưa. Cao 27độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Mưa Ðêm Thứ Ba  80% Mưa
Mưa. Thấp 21độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
25/10/2017
Thứ 4
21| 27 °C
Mưa Ngày Thứ Tư  80% Mưa
Mưa. Cao 27độ C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Mưa Ðêm Thứ Tư  80% Mưa
Mưa rào. Thấp 21độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
26/10/2017
Thứ 5
21| 27 °C
Mưa Ngày Thứ Năm  80% Mưa
Mưa. Cao 27độ C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Mưa Ðêm Thứ Năm  80% Mưa
Mưa nhẹ. Thấp 21độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
27/10/2017
Thứ 6
21| 27 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Sáu  70% Mưa
Mưa rào. Cao 27độ C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Sáu  70% Mưa
Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 20độ C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
28/10/2017
Thứ 7
21| 28 °C
Mưa Ngày Thứ Bảy  70% Mưa
Mưa. Cao 28độ C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Mưa Ðêm Thứ Bảy  70% Mưa
Mưa. Thấp 21độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
29/10/2017
Chủ Nhật
20| 27 °C
Mưa Ngày Chủ Nhật  60% Mưa
Mưa. Cao 27độ C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Mưa Ðêm Chủ Nhật  60% Mưa
Mưa rào. Thấp 20độ C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
30/10/2017
Thứ 2
20| 27 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Hai  40% Mưa
Mưa rào. Cao 27độ C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Hai  40% Mưa
Mưa. Thấp 20độ C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
31/10/2017
Thứ 3
21| 27 °C
Mưa Ngày Thứ Ba  60% Mưa
Mưa. Cao 27độ C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Mưa Ðêm Thứ Ba  60% Mưa
Mưa. Thấp 21độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.