/

Hội An, Viet Nam

Cập nhật lần cuối: 14/12/2017 19:00
Mưa
Mưa
23 °C
Có thể: 23 °C
N
4
Hướng gió:
Tây - Tây bắc 4 km/h
Áp lực: 1016 hPa
Tầm nhìn: 10.0 km
Chỉ số nhiệt: NA °C (NA °F)
Điểm sương: 21 °C (71 °F)
Độ ẩm: 89%
Lượng mưa: 0.03 in (1 mm)
Mặt trời mọc: 6:04 AM
Mặt trời lặng: 17:19 PM
Mặt trăng: 9% Nhìn thấy

Thời tiết các giờ tới

 • 22:00 14/12/2017

  26 °C (79 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 23:00 14/12/2017

  27 °C (80 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 00:00 15/12/2017

  27 °C (80 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 01:00 15/12/2017

  27 °C (80 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 02:00 15/12/2017

  26 °C (79 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 03:00 15/12/2017

  26 °C (78 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 04:00 15/12/2017

  24 °C (76 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 05:00 15/12/2017

  23 °C (73 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 06:00 15/12/2017

  22 °C (72 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 07:00 15/12/2017

  22 °C (71 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 08:00 15/12/2017

  21 °C (70 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 09:00 15/12/2017

  21 °C (69 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 10:00 15/12/2017

  21 °C (69 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 11:00 15/12/2017

  21 °C (69 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 12:00 15/12/2017

  21 °C (69 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 13:00 15/12/2017

  21 °C (69 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 14:00 15/12/2017

  21 °C (69 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 15:00 15/12/2017

  20 °C (68 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 16:00 15/12/2017

  19 °C (67 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 17:00 15/12/2017

  19 °C (67 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 18:00 15/12/2017

  19 °C (67 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 19:00 15/12/2017

  20 °C (68 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 20:00 15/12/2017

  21 °C (70 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 21:00 15/12/2017

  22 °C (72 °F)
  Có Thể Có Mưa
 • 22:00 15/12/2017

  23 °C (73 °F)
  Mưa
 • 23:00 15/12/2017

  23 °C (73 °F)
  Mưa
 • 00:00 16/12/2017

  22 °C (72 °F)
  Mưa
 • 01:00 16/12/2017

  22 °C (72 °F)
  Mưa
 • 02:00 16/12/2017

  22 °C (72 °F)
  Mưa
 • 03:00 16/12/2017

  22 °C (71 °F)
  Mưa
 • 04:00 16/12/2017

  21 °C (70 °F)
  Mưa
 • 05:00 16/12/2017

  21 °C (69 °F)
  Mưa
 • 06:00 16/12/2017

  21 °C (69 °F)
  Mưa
 • 07:00 16/12/2017

  20 °C (68 °F)
  Mưa
 • 08:00 16/12/2017

  20 °C (68 °F)
  Mưa
 • 09:00 16/12/2017

  19 °C (67 °F)
  Mưa

Thời tiết 7 ngày tới

16/12/2017
Thứ 7
17| 23 °C
Mưa Ngày Thứ Bảy  100% Mưa
Mưa. Cao 23độ C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Mưa Ðêm Thứ Bảy  100% Mưa
Mưa. Thấp 17độ C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
17/12/2017
Chủ Nhật
14| 19 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Chủ Nhật  80% Mưa
Mưa rào. Cao 19độ C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Chủ Nhật  80% Mưa
Nhiều mây. Thấp 15độ C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
18/12/2017
Thứ 2
16| 19 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Hai  40% Mưa
Mưa rào vào buổi sáng. Cao 19độ C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Hai  40% Mưa
Mưa rào vào ban đêm. Thấp 15độ C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
19/12/2017
Thứ 3
14| 18 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Ba  50% Mưa
Mưa rào. Cao 18độ C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Ba  50% Mưa
Mưa rào. Thấp 14độ C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
20/12/2017
Thứ 4
14| 18 °C
Trời Âm U Ngày Thứ Tư  20% Mưa
Nhiều mây. Cao 18độ C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Trời Âm U Ðêm Thứ Tư  20% Mưa
Nhiều mây. Thấp 15độ C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
21/12/2017
Thứ 5
16| 18 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Thứ Năm  40% Mưa
Mưa rào vào buổi chiều. Cao 18độ C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Thứ Năm  40% Mưa
Mưa. Thấp 16độ C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
22/12/2017
Thứ 6
17| 19 °C
Mưa Ngày Thứ Sáu  70% Mưa
Mưa. Cao 20độ C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Mưa Ðêm Thứ Sáu  70% Mưa
Mưa. Thấp 17độ C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
23/12/2017
Thứ 7
18| 22 °C
Mưa Ngày Thứ Bảy  60% Mưa
Mưa. Cao 21độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Mưa Ðêm Thứ Bảy  60% Mưa
Mưa. Thấp 18độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
24/12/2017
Chủ Nhật
17| 22 °C
Có Thể Có Mưa Ngày Chủ Nhật  60% Mưa
Mưa nhẹ. Cao 22độ C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Có Thể Có Mưa Ðêm Chủ Nhật  60% Mưa
Mưa rào. Thấp 17độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.