Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://hoianancienttown.vn


Sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc” tại Hội An - Quảng Nam 2017

CHƯƠNG TRÌNH
  • Thời gian: Ngày 11&12/3/2017
  • Địa điểm: Khu Phố cổ và Vườn tượng An Hội
Thời gian Nội dung Địa điểm
Ngày 11/3/2017
08:00-22:00 Nghệ thuật sắp đặt đèn lồng Hàn Quốc và Hội An Bồn binh An Hội
08:00-22:00 Trưng bày-giới thiệu văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc và Việt Nam Vườn tượng An Hội
15:15-15:45 Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc Số nhà 09 đường Nguyễn Thái Học
16:30-18:00 Biểu diễn nghệ thuật đương đại (nhóm Sachoom & Bibap-Hàn Quốc) Vườn tượng An Hội 
19:30-21:30 Khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, Quảng Nam 2017”
Ngày 12/3/2017
08:00-22:00 Nghệ thuật sắp đặt đèn lồng Hàn Quốc và Hội An Bồn binh An Hội
08:00-21:00  Trưng bày-giới thiệu văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc và Việt Nam Vườn tượng An Hội
10:15-10:45 Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc Số nhà 09 đường Nguyễn Thái Học
16:30-17:00 Biểu diễn nghệ thuật đương đại (nhóm Bibap - Hàn Quốc) Vườn tượng An Hội 
17:30-18:00 Biểu diễn nghệ thuật đương đại (nhóm  Sachoom-Hàn Quốc)
19:30-21:00 Giao lưu nghệ thuật-Bế mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, Quảng Nam 2017”
 
Tháng 3 năm 2017