Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://hoianancienttown.vn


Khách Sạn 3 sao

Danh sách khách sạn 3 sao
     
 
Khách sạn An Phú
Địa chỉ: 288 Ng Duy Hiệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3914345
sales@anphutourist.com
www.anphutourist.com
 
Khách sạn Nhà Cổ  
Địa chỉ: 377 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3923377
hoangthinhha@dng.vnn.vn
www.ancienthouseresort.com
 
         
   

 

 
Khách sạn Phú Thịnh II  
Địa chỉ: 448 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3923923
sales.phuthinhhotels@gmail.com
www.phuthinhhotels.com
 
Khách sạn Phước An 2  
Địa chỉ: 242 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3924111
phuocanhotel@yahoo.com 
www.phuocanhotelhoian.com
 
       
 
   

 

 
Khách sạn Vạn Lợi  
Thôn Xuyên Trung, Cẩm Châu
Điện thoại: 0510.3936205
vanloihotel@dng.vnn.vn
www.hoianvanloihotel.com
 
Khách sạn Thuỳ Dương III  
Địa chỉ: 92 - 94 Bà Triệu, Hội An 
Điện thoại: 0510.3916565
thuyduongco@dng.vnn.vn
thuyduonghotel-hoian.com
 
         
   

 

 
Khách sạn Golf  Hội An   
Địa chỉ:  187 Lý Thường Kiệt, Hội An
Điện thoại: 0510.3861171
golfhoian@vinagolf.vn
www.vinagolf.vn
 
Phố Hội Riverside Resort 
Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An
Điện thoại: 0510.3862628
phohoiht@dng.vnn.vn
www.phohoiresort.com
 
       

 

       

 

Khách sạn Hoa Sen  
Địa chỉ: 330 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3923357
hoianlotus@dng.vnn.vn
www.hoianlotushotel.com